ผลิตภัณฑ์ของเรา
กล่องกระดาษลูกฟูกที่นิยมใช้ในการบรรจุสินค้ามีใช้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก คือ ต้องสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าของเราได้ อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า ในราคาที่เหมาะสม โดยลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้เพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ได้

โดยบริษัท เคทีเค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น 5 ชั้น ประเภทกล่อง 4 ฝา RSC และกล่องไดคัท Diecut รวมทั้งกล่องออฟเซ็ท กล่องลูกฟูกออฟเซ็ท กระดาษฉาก กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ซองเอกสาร กล่องเอกสารสำเร็จรูป กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป กล่องพิซซ่าสำเร็จรูป

และบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตกล่องประเภทกล่องลูกฟูกไดคัท ชนิดเกี่ยวก้น และ กล่องลูกฟูกที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ประเภทสารไวไฟ สารกัดกร่อน วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย

ทางบริษัท เคทีเค บรรจุภัณฑ์ จำกัด มีความยินดีที่จะนำเสนอรูปแบบกล่องต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้หากลูกค้ามีความต้องการที่จะให้ทางบริษัทฯ ช่วยแนะนำเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะตอบข้อซักถามและพร้อมให้คำแนะนำทุกข้อสงสัย

โดยปกติกระดาษลูกฟูกจะมีชนิดที่ผลิตจากกระดาษคราฟท์ที่มีความหนาและชนิดกระดาษหลายชนิดแตกต่างกัน และยังมีชนิดที่ปะกบผิวด้านนอกด้วยกระดาษออฟเซ็ท ตามจุดประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ เกี่ยวกับกระดาษ สำหรับในส่วนนี้เราขอแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของกล่องที่นิยมใช้ทั่วไปบางส่วนในปัจจุบันนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ยังสามารถออกแบบกล่องแบบอื่นๆ
และผลิตตามความต้องการของท่านได้ 

รูปแบบของกล่องที่นิยมใช้ทั่วไป

 


ประเภทกล่องสี่ฝา RSC (Regular Slotted Container)- นิยมใช้มากที่สุดในทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
- สามารถผลิตจากกระดาษทั้งชนิด 3 ชั้น และ 5 ชั้น
- แข็งแรงปานกลางถึงสูง ตามชนิดกระดาษ
- เหมาะสำหรับใช้ส่งสินค้าทั้งในและนอกประเทศ
- สามารถใช้กับเครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ
- มีราคาที่ย่อมเยาว์
- ยึดติดข้างกล่องด้วยกาว หรือ ลวดเย็บ
- นิยมใช้เทปกาวเพื่อการยึดติดฝาบนและฝาล่าง


- ชนิดเจาะรู นิยมใช้บรรจุผักผลไม้
- ชนิดเจาะหูหิ้ว นิยมใช้บรรจุเอกสารเพื่อรอจัดเก็บ
- ผลิตจากกระดาษ 5 ชั้น
- แข็งแรงปานกลาง
- นิยมใช้บรรจุอะไหล่รถ สินค้าประเภทนํ้าหนักสูง
- การรับนํ้าหนักส่วนก้นกล่องมากขึ้น
- สามารถยึดติดฝาบนและฝาล่าง ด้วยลวดเย็บหรือเทปกาว
- คุณลักษณะทั่วไปคล้ายกล่องสี่ฝา ฝาชน


- นิยมใช้บรรจุท่อ ราง หรือสินค้าที่มีลักษณะยาว
- แข็งแรงปานกลาง
- ผลิตจากกระดาษ 3 ชั้น
- นิยมใช้เทปกาวเพื่อการยึดติดฝาบนและฝาล่าง


ประเภทกล่องไดคัท DIECUT- เป็นรูปแบบกล่องไดคัทที่นิยมใช้มากที่สุด
- นิยมใช้เป็นกล่องในและเป็นบรรจุภัณฑ์ Display
- นิยมใช้กับสินค้าที่นํ้าหนักไม่มาก
- มีความแข็งแรงปานกลาง
- ราคาสูงกว่ากล่องสี่ฝาเล็กน้อย
- จัดเก็บสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช้


- คุณลักษณะทั่วไปคล้ายกล่องก้นเสียบ
- สามารถรับนํ้าหนักได้สูงกว่ากล่องก้นเสียบ
- นิยมใช้กับสินค้ามีราคาสูงและก้นกล่องแข็งแรง
- ป้องกันการเปิดก้นกล่องแอบหยิบสินค้าได้
- นิยมใช้บรรจุสินค้าเพื่อการ Display
- แข็งแรงปานกลางถึงสูง
- ใช้เป็นกล่องใน และกล่องนอกได้
- จัดเก็บสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช้


- นิยมใช้จัดเก็บเอกสารบนชั้นวาง
- จัดเก็บสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช้
- แข็งแรงปานกลาง ถึงสูง
- สะดวกในการนำมาใช้งานเก็บเอกสาร
- นิยมใช้บรรจุนํ้าผลไม้ ผลไม้สด และอาหาร
- จัดเก็บสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช้
- แข็งแรงปานกลาง
- ส่วนฝาสามารถพับเพื่อใช้วางเรียงซ้อนได้


- นิยมใช้ใส่พิซซ่าและสินค้ารูปร่างแบน
- จัดเก็บสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช้
- รูปแบบสวยงาม แข็งแรงปานกลาง
- ผลิตจากกระดาษชนิด 3 ชั้น
- นิยมใช้กับสินค้าที่บรรจุ ขวด กระป๋อง
- ใช้ควบคู่กับฟิลม์หด เพื่อขึ้นรูป
- จัดเก็บสะดวก และง่ายต่อการนำมาใช้
- ราคาย่อมเยาว์


- นิยมใช้บรรจุผลไม้สด
- เหมาะสำหรับใช้ส่งสินค้าทั้งในและนอกประเทศ
- แข็งแรงสูง
- สามารถเข้าห้องเย็นได้


- ใช้เสริมความแข็งแรงการเรียงกล่องสินค้าบนพาเลท
- ใช้เสริมการรับนํ้าหนักของกล่อง โดยใส่ที่มุมกล่อง
- มีความหนาตั้งแต่ 3 มม. ขึ้นไป
- มีความกว้างของฉากตั้งแต่ 30 มม. ขึ้นไป
- สามารถสั่งตัดยาวได้ตั้งแต่ 300 มม. ขึ้นไป
- มีทั้งชนิดที่หุ้มและไม่หุ้มผิวกระดาษ


- นิยมใช้รองพื้นป้องกันรอยขีดข่วน กันกระแทก
- ขนาดหน้ากว้าง 48 นิ้ว นํ้าหนักประมาณ 50 กก./ม้วน