บริษัท เคทีเค บรรจุภัณฑ์ จำกัด

รับออกแบบ ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้น 5 ชั้น และกล่องออฟเซ็ท กล่องลูกฟูกออฟเซ็ท ผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น กระดาษฉาก ซองเอกสาร ตามความต้องการของลูกค้าทั้งขนาดและแบบพิมพ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้า รวมทั้งมีกล่องสำเร็จรูปต่างๆ จำหน่ายอีกด้วย

โดยทางบริษัท เคทีเค บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก BUREAU VERITAS CERTIFICATION THAILAND และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกด้วย


ผลิตภัณฑ์

รับออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทุกประเภท

กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิตจากกระดาษคราฟท์
• ผลิตจากกระดาษ 3 ชั้น ลอน E, B, C และกระดาษ 5 ชั้น ลอน BC พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo) สามารถผลิตได้ทั้งกล่อง 4 ฝา (RSC), กล่องฝาเกย, กล่องเคมีภัณฑ์ ชนิดวัตถุกัดกร่อนและไวไฟ (UN), กล่องไดคัทเกี่ยวก้น และกล่องไดคัท (Diecut) ทุกประเภท

กล่องแป้ง, กล่องกระดาษอาร์ตการ์ด
• ทั้งประเภทไม่ปะกบลอนลูกฟูก และปะกบลอนลูกฟูก ลอน E, B พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset) ปั๊มไดคัทด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ปะกบกาวข้างและเกี่ยวก้นกล่องด้วยเครื่องจักรเฉพาะ