เกี่ยวกับเรา


 
ริษัท เคทีเค บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และจัดจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ทั้งชนิด 3 ชั้น และ 5 ชั้น
รวมถึงกล่องกระดาษลูกฟูกออฟเซ็ท กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น กระดาษฉาก ซองเอกสาร
กล่องเอกสารสำเร็จรูป กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป กล่องพิซซ่า

 

 
   
 
และทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตกล่องประเภทกล่องลูกฟูกไดคัท ชนิดเกี่ยวก้น และ กล่องลูกฟูกที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมชนิดที่บรรจุสินค้าเคมีภัณฑ์ ประเภทสารไวไฟ สารกัดกร่อน วัตถุมีพิษ วัตถุอันตรายตามรูปแบบที่ลูกค้ามีความต้องการ
 
โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยทุกขั้นตอน สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ รับออกแบบรูปแบบกล่องตามขนาดของลูกค้า ออกแบบงานพิมพ์ ขึ้นตัวอย่างกล่องให้ลูกค้าตรวจสอบผลิตและจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าตามกำหนดการ

โดยทางบริษัท เค.ที.เค.บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก BUREAU VERITAS THAILAND และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย